Ons bestuur:

Het Bestuur van Sloeproeien Naarden is een zogenaamd “gekozen Bestuur” Dit houdt in dat tijdens de Algemene Leden Vergadering gestemd wordt over invulling van de diverse functies binnen de vereniging. Alleen leden van Sloeproeien Naarden zijn gerechtigd hierin te stemmen. De Algemene Leden Vergadering wordt een maal per jaar gehouden en een meerderheid van de stemmen geldt.


Huidig bestuur:
Voorzitter: Joost Lanting en Sophie Jacobs
Secretariaat: Karin Siebeling en Chantal Kappelle
Penningmeester: Walter Andriessen en Jelle Turkstra
Sport- en wedstrijdzaken: Walter Andriessen
Sponsorcommissie: Joost Lanting